книга: Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи.

І.К.Омельченко, І.В.Гриник. Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспективи. - К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН, 2012. -528 с., іл.


На підставі опублікованих і ще не опублікованих літературних джерел, з поміж яких чільне місце займають документи, що зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління (м. Київ), державному архіві Київської області, архівах науково-дослідних установ з садівництва України, а також спогадів їх співробітників, висвітлено історію зародження та розвиток садівничої галузі від часів трипільської культури до сьогодення, постановки її на наукову основу. Показано роль вчених садівничої науки у здійсненні цього процесу, починаючи з 19 століття. Важливе місце відведено діяльності інститутів садівництва, зрошуваного садівництва та помології НААН України та інших установ у період переходу до ринкових відносин.
<< Назад