Книга: Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України: макрогалузевий аспект

Шестопаль О.М., Кондратенко Н.В., Барабаш Л.О. та ін.
Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України: макрогалузевий аспект: Монографія. - К.: ННЦІАЕ, 2008. - 140 с.

У монографії здійснено аналіз тенденцій розвитку та дано всебічну оцінку сучасного стану промислового садівництва України, розглянуто перспективи його подальшого розвитку з урахуванням основних чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, у тому числі позитивів та ризиків у виробництві садівницької продукції, пов'язаних зі вступом України до СОТ.
Розрахована на науковців, студентів навчальних закладів сільськогосподарського спрямування та спеціалістів галузі садівництва.

ЗМІСТ КНИГИ:

Передмова
Вступ
Розділ 1. Нова парадигма та дорожня карта, як дороговказ відродження та перспектив розвитку промислового садівництва України
Розділ 2. Побіжний аналіз тенденцій розвитку та оцінка сучасного стану виробництва плодів і ягід у країнах світу
Розділ 3. Динаміка тренду змін кількісного складу плодоягідних насаджень за категоріями господарств України та аналіз стану їх відтворення у с.-г. підприємствах
Розділ 4. Аналіз і оцінка тренду змін в обсягах валового виробництва плодів  і  ягід за категоріями господарств України
Розділ 5. Передбачення обсягів виробництва плодів і ягід в Україні на оглядову перспективу
Розділ 6. Передбачення розміру площ плодоягідних насаджень на оглядову перспективу в усіх категоріях господарств і темпів їх відтворення у сільськогосподарських підприємствах
Розділ 7. Потреба в інвестиціях на створення (відтворення) багаторічних насаджень і інших складових основного капіталу в садівництві та віртуальна ефективність їх використання
Розділ 8. Формування джерел інвестицій у промисловому садівництві та основні напрями їх ефективного використання
Розділ 9. Економічна ефективність інвестицій у створення необоротного капіталу в промисловому садівництві  -  багаторічних насаджень
Розділ 10. Організаційно-економічні основи державного протекціонізму відродження та подальшого поступу промислового садівництва України
Короткі узагальнення
Список літератури
Додатки

<< Назад