ГЕНЕТИЧНЕ ПРОФІЛЮВАННЯ СОРТІВ ЧЕРЕШНІ ТА ВИШНІ

Україна є однією з найбагатших країн світу за наявністю та використанням генетичного різноманіття рослин, входить до десятки країн, що зробили найбільший вклад у розвиток селекції черешні, до десятки та четвірки найбільших виробників плодів черешні й вишні, відповідно.

Традиційна ідентифікація та аналіз генетичної відмінності між сортами черешні лише за фенотиповими ознаки є недостатніми. На сьогодні, для ідентифікації сорту та оцінки генетичного різноманіття широко використовують молекулярні методи аналізу ДНК, зокрема, полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР).
У зв’язку з цим актуальним є створення генетичних профілів сортів та типів підщеп черешні і вишні української селекції.

У відділі вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур проведено оцінку різних типів маркерних систем (ISSR, SSR, IRAP та REMAP) та відібрано найбільш інформативні для створення генетичних профілів сортів черешні та вишні.

Відібрані маркерні системи дозволяють:
- створити генетичні паспорти;
- ідентифікувати сортову приналежність;
- контролювати сортову ідентичність при використанні інтенсивних методів розмноження;
- захищати права селекціонерів як на українському, так і на світовому ринках;
- проводити добір батьківських форм для цілеспрямованої селекції.

На сьогодні, дані маркерні системи використано для створення елементів генетичних паспортів сортів черешні та вишні вітчизняної та зарубіжної  селекції.

 
Електрофореграма продуктів ампліфікації праймера PceGA34 та геномної ДНК сортів черешні:
1 – Донецька красавиця, 2 – Отрада, 3 – Аннушка, 4 – Тайна, 5 – Ніжність, 6 – Любава, 7 – Китаївська чорна, 8 – Regina, 9 – Bigarreau Burlat, 10 – Kordia, 11 – Lapins, 12 – Sweetheart.
М – маркер молекулярних мас O'RangeRuler 20 bp (Thermo Scientific).

Розробник – Інститут садівництва НААН
Автори:  Іванович Я.І., Тряпіцина Н.В., Удовиченко К.М., Бублик М.О.


Для довідок: e-mail :  nadiiayaremko@gmail.com  - Яремко Надія Олександрівна, зав. відділом вірусології, оздоровлення та розмноження садивного матеріалу, кандидат с.-г. наук