СИСТЕМА УДОБРЕННЯ ТА УТРИМАННЯ ГРУНТУ В НАСАДЖЕННЯХ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Оптимальною системою удобрення плодоносних садів та ягідників при утриманні грунту під чорним паром є органо-мінеральна.

Органічні добрива застосовують у вигляді гною, компосту, а в умовах достатнього зволоження або зрошення – сидеральних культур на зелене добриво, таких як люпин, гірчиця, фацелія, середела та інші. Перед посівом бобових сидератів вносять 60 кг/га фосфору і 90 кг/га калію. Для інших трав додатково вносять ще 90 кг/га азоту. Норми висіву сидеральних культур (кг/га) – гірчиця – 20, фацелія – 15, середела – 70, люпин – 225.

В умовах зрошення та в регіонах достатнього зволоження (гідротермічний коефіцієнт близько 1,5) доцільно утримувати міжряддя саду за дерново-перегнійною системою. Таке утримання грунту передбачає застосування лише мінеральних добрив. Їх дози диференціюють з врахуванням забезпечення грунтів рухомими формами фосфору і калію.

Дози фосфорних і калійних мінеральних добрив в усіх зонах необхідно визначити диференційовано, в кожному конкретному випадку, виходячи з рівня забезпечення грунту рухомими формами фосфору і калію. На кожний недостаючий до оптимального рівня забезпечення грунту міліграм фосфору або калію необхідно внести розрахункову кількість добрив. Рівні забезпечення основних грунтів Київщини рухомими формами фосфору і калію та норми внесення добрив для їх оптимізації наведено в таблиці 1.

Дози мінеральних добрив у кожному конкретному випадку уточнюють раз на 4-5 років за результатами ґрунтової та рослинної діагностики. Оптимальний рівень валового азоту в листках молодих дерев становить: яблуні і груші – 2,2-2,6 %; сливи – 2,5-3,2; вишні – 2,5-3,0; абрикоса – 3,2-3,6 % із розрахунку на суху масу. Щодо плодоносних дерев, то згідно з діючими рекомендаціями в їх листі враховується вміст азоту і калію.

Створення оптимальних рівнів вмісту поживних речовин забезпечується внесенням як мінеральних, так і органічних добрив.
Добрива можна вносити як в грунт, так і позакоренево. Позакоренева підкормка застосовується в основному для внесення мікроелементів і невеликої кількості азоту.

Таблиця 1. Оптимальні рівні забезпечення основних ґрунтів Київщини рухомими формами фосфору і калію та норми внесення мінеральних добрив (кг/га) діючої речовини на кожний невистачаючий до оптимуму мг Р2О5 і К2О/100 г ґрунту в 0-40 см шарі

Грунти Метод визначення Оптимальні рівні, мг/100 г грунту Норми мінеральних добрив, кг/га д.р.
на 1 мг
Р2О5 К2О Р2О5 К2О
Дерново-підзолисті, дернові піщані та супіщані по Кірсанову 10-12 5-6 90 120
Сірі лісові суглинкові, темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені, чорноземи вилугувані суглинкові по Кірсанову по Чирікову 15-20
12-16
9-12
15-20
60
90
90
90

Таблиця 2. Дози органічних і азотних мінеральних добрив для удобрення молодих і плодоносних садів

Грунт Гній, або еквівалентна кількість компосту за поживними речовинами,
т/га, раз в три роки
Азот, кг/га діючої речовини
молоді сади плодоносні сади
Дерново-підзолисті, дернові піщані та супіщані 50 90 120-180
Сірі лісові суглинкові. При утриманні міжрядь:
-під чорним паром
-під задернінням

35
-

90
120

90-120
120-150
Темно сірі опідзолені, чорноземи опідзолені, чорноземи вилугувані суглинкові. При утриманні міжрядь:
-під чорним паром
-під задернінням30
-90
12090-120
120-150

Таблиця 3. Оптимальна кількість азоту і калію в листках плодоносних дерев, % від сухої маси

Порода Азот Калій
Яблуня 1,8-2,4 0,9-1,6
Груша 2,0-2,6 1,4-2,3
Слива 2,4-3,2 2,3-2,6
Вишня 2,0-2,5 1,3-1,5
Черешня 2,5-3,0 1,7-2,0
Абрикос 2,8-3,2 1,7-2,3


Розробник - Інститут садівництва НААН

Для довідок: e-mail: agrochim@i.ua – Гречковський Дмитро Іванович, ст. наук. співробітник

<< Назад