ТЕХНОЛОГІЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ЯБЛУНІ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ НА ОПІДЗОЛЕНИХ ГРУНТАХ ЛІСОСТЕПУ

Позакореневе підживлення насаджень яблуні розчинами макро- та мікроелементів позитивно впливає на функціональний стан дерев, проходження ростових процесів. Рекомендовано найбільш ефективні концентрації солей, терміни та кратність обробок, які сприяють підвищенню врожайності і поліпшенню лежкості плодів при зберіганні.

Інтенсивне насадження яблуні
Інтенсивне насадження яблуні сорту Радогость на середньорослій вегетативно розмножуваній підщепі ММ.106 (урожайність 8-річних дерев 30 т/га)
Технологія передбачає природне задерніння міжрядь, гербіцидний пар в ряду, щорічну діагностику родючості і внесення добрив згідно з рекомендаціями для яблуні, а також позакореневе підживлення макроелементами у вигляді розчинів солей азоту, фосфору й калію у певних концентраціях. Прибавка врожаю становить 19,3-34,9 %.

Позакореневе обприскування проводиться диференційовано в часі, тричі на протязі вегетації. Найвищий ефект досягається при підживленні мікроелементами (розчин суміші солей та бору), що сприяє зростанню врожайності на 31,3-41,8 %.

Технологія позакореневого живлення яблуні
Плід яблуні сорту Аскольда (середня маса 180 г )
При позакореневому підживленні дерев розчином хлористого калію та сумішшю солей мікроелементів покращується лежкість яблук, строки їх зберігання подовжуються.


Запропонована система дозволяє забезпечити підвищення продуктивності насаджень на 10-40%, стабільну врожайність у межах 30-35 т/га, скоротити термін окупності затрат на їх створення на 2-3 роки та отримувати екологічно безпечну продукцію.


Розробник - Інститут садівництва НААН
Автори: Д.І. Гречковський, зав. сектором, О.С. Горб, науковий співробітник


Для довідок: e-mail: agrochim@i.ua  – Гречковський Дмитро Іванович

<< Назад