Виробництво здорового садивного матеріалу суниці з використанням біотехнологічних методів

Суниця садова (F. x ananassa Duch.) – розповсюджена ягідна культура, яка характеризується скороплідністю, урожайністю, високими смаковими та корисними якостями.
Зважаючи на те, що останнім часом виробництво ягід в Україні підвищується, зростає потреба у високоякісному садивному матеріалі,  вільному від вірусів, фітоплазмових патогенів та інших шкодочинних організмів – суничного кліща, суничної і стеблової нематод, грибів – збудників трахеомікозів, деяких видів бактерій, які значно знижують врожайність. Вегетативний спосіб розмножування та висока чутливість більшості сучасних сортів суниці до інфекційних хвороб призводять до подальшого розповсюдження  останніх у плодоносних насадженнях та спричиняють втрату близько 80% врожаю суниці. Запобігти цьому можна лише використовуючи садивний матеріал високої біологічної та фітосанітарної якості.

Для діагностики фітопатогенів, оздоровлення садивного матеріалу та прискореного розмноження вихідних здорових рослин в розсадництві широко використовуються біотехнологічні методи.

 Розроблена інноваційна технологія передбачає:
- виділення найбільш продуктивних сортозразків суниці  за помологічними ознаками;
- перевірка їх фітосанітарного стану візуальними та лабораторними методами (ІФА, ПЛР);
-  введення відібраних вихідних зразків у культуру in vitrо;
- добір оптимальних живильних середовищ, які забезпечують максимальний коефіцієнт розмноження та індекс укорінення у вищеназваній культурі;
- адаптація до умов in vivo;
- контроль генетичної ідентичності отриманих мікропагонів;
- створення польових маточників.

Етапи культивування рослин суниці в умовах in vitro:

 

а)                                          б)                                                 в)                                                 г)

 а) регенерація з первинного експланта; б) мікророзмноження; в) укорінення мікропагонів; г) рослини, адапто-вані до умов in vivo

Розробник - Інститут садівництва НААН
Автори: Медведєва Т.В., Тряпіцина Н.В., Удовиченко К.М.

Ціна інноваційної розробки – договірна.


Для довідок: e-mail: nadiiayaremko@gmail.com  - Яремко Надія Олександрівна, канд. с.-г. наук 

Медведєва Тамара Василівна, канд.с.-г. наук

 

<< Назад