Вирощування інтенсивних садів сливи на вегетативних підщепах

Слива є однією з найбільш стійких порід до низьких температур і весняних заморозків та найменш пошкоджується грибними хворобами. Вона більш чутлива як до недостатнього забезпечення вологою, так і надмірного перезволоження, низького рівня забезпечення основними елементами живлення, несприятливої реакції ґрунту, недостатнього освітлення тощо. Найбільш придатними для неї є родючі вологоємкі ґрунти: чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені, сірі лісові, чорноземи вилугувані та чорноземи типові середньо суглинкові та дерново-підзолисті. Рівень залягання ґрунтових вод – не ближче 1,5 м до поверхні ґрунту. Допустиме короткострокове його підняття до 1,3 м в садах на клонових підщепах. Оптимальною є слабокисла (рН=5,5-7,5) реакція ґрунтового розчину. Сливові насадження потребують багато азоту і калію і зовсім мало фосфору.

Сорти сливи значно відрізняються за строками дозрівання плодів, що дає можливість при відповідному їх доборі забезпечити конвеєр надходження свіжих плодів споживачу протягом 2-2,5 місяців.

Основною вимогою до сорту в сучасних умовах є швидко- та великоплідність, стійкість до хвороб та стриманий ріст дерев. Найбільш придатними для створення інтенсивних насаджень з ранніх сортів є Ода, Угорка донецька рання, Кабардинська рання, Ненька і більш пізнішого строку дозрівання – Стенлей, Угорка італійська, Ганна Шпет, Імпреза. Підщепи: Весняне полум’я, Гайовата та вишня повстиста.

Конструкція насаджень передбачає розміщення дерев за схемою 4х2-3 м. Такі насадження вступають в товарне плодоношення на рік раніше, ніж на аличі, дерева менші за розмірами (на третину) з менш загущеною компактною кроною. Це дозволяє висаджувати дерева з щільністю 1250 шт./га (4х2 м) сортів Угорка італійська, Стенлей, Ганна Шпет.

Вирощування інтенсивних садів сливи
Насадження сливи 7-річного віку
сорту Стенлей на вегетативній підщепі

На вищевказаних підщепах опора для дерев в саду потрібна лише у випадку формування віялоподібної крони, коли є необхідність у встановленні шпалери з трьох рядів дроту. Врожайність таких насаджень у період товарного плодоношення становить 42-46 т/га при рівні рентабельності 372%.

У дерев в перші три роки після садіння формують лише повноцінний нижній ярус з 4-5 гілок, краще з кутами відходження 45-60°, і проводять лише вкорочування поодиноких однорічних, надто довгих пагонів до рівня висоти основної маси сильнорослих пагонів. Механізоване контурне обрізування збоку міжрядь проводять у вертикальній площині без нахилу з п’ятирічного віку. Висоту дерев підтримують у межах 2,5-2,8 м, обмежуючи її щорічно по одній і тій же площині зрізу.

Виробництво плодів сливи є високорентабельним. Незважаючи на більші в 1,3 раза капітальні вкладення на створення насаджень при використанні технології вирощування сливи на слаборослих підщепах з щільним садінням дерев, окупність витрат відбувається на 1-2 роки раніше, ніж при застосуванні традиційної технології. Використання нових типів садів дає можливість отримувати в середньому 36,8 тис. грн. прибутку з одиниці площі. Переваги щільних насаджень очевидні і за рентабельністю, рівень якої становить 343 %, тоді як в традиційних насадженнях на насіннєвих підщепах може досягати 226%.

Представлена технологія дозволяє зменшити затрати праці по догляду за деревами на 20-25% у порівнянні з насадженнями на насінній підщепі (щільність садіння 416-555 дер/га) і утримуванням їх висотою до 4 м. Врожайність садів у період товарного плодоношення становить 45 т/га.

Строк продуктивного використання садів 15 років. Рентабельність – 334%. Термін окупності  2 роки.

Розробник - Інститут садівництва НААН
Автор: В.А. Соболь, кандидат с.-г. наук

Для довідок: e-mail: vsobol@i.ua  – Соболь Віктор Андрійович, зав.відділом розсадництва, кандидат с.-г. наук

<< Назад