Високопродуктивні насадження черешні на насіннєвих підщепах в Лісостепу України

Черешня є плодовою культурою, технологічно найменш придатною для створення інтенсивних насаджень. Основним її недоліком є сильнорослість дерев та їх пізній вступ у пору плодоношення, особливо на сіянцях черешні дикої. Крім того, виражена стовбуристість, ярусність розміщення гілок та слабке їх галуження ускладнюють формування компактних крон і утримання їх у необхідних розмірах без зниження врожайності.

Оскільки черешня – теплолюбна культура, її насадження необхідно створювати на підвищених і добре захищених від пануючих вітрів ділянках. Потрібно уникати низинних ділянок, долин, куди може стікатися холодне повітря та надмірна волога. Найкращими для росту черешні вважаються супіщані, середньосуглинкові дреновані ґрунти. Непридатні для садіння глибокі піщані, важкі, кислі, запливаючі глинисті ґрунти, де дерева частіше підмерзають, пошкоджуються опіками, камедетечать. Дерева черешні не витримують затоплення, тому ґрунтові води повинні знаходитися не ближче 3-4 м від поверхні ґрунту.

Новими елементами в технології вирощування черешні на насіннєвій підщепі в Лісостепу України є:

  • використання високозимостійких великоплідних сортів на насіннєвій підщепі дика черешня та сіянцях вишні сорту Альфа, а також оптимально щільних схем розміщення;
  • формування малогабаритних крон дерев за допомогою літнього обрізування;
  • екологічно безпечні системи утримування та удобрювання ґрунту та інтегрованого захисту насаджень від шкідників і хвороб. 

Запропонована розробка дозволяє створювати довговічні слаборослі скороплідні та високопродуктивні насадження, зменшити витрати на закладання і догляд за ними на 15-20 % та отримувати санітарно безпечну продукцію.

Використання високопродуктивних сорто-підщепних комбінувань забезпечує прискорене закладання квіткових бруньок на другий-третій рік після садіння та в 1,8-2,5 раза вищі темпи нарощування врожаю.

Сучасні системи формування та обрізування крон, зручність у догляді та збиранні плодів у малогабаритних садах зменшують витрати ручної праці на 25-30 %. Завдяки цьому, собівартість знижується на 20-25 %.

Система інтегрованого захисту насаджень від шкідників і хвороб забезпечує  зменшення  пестицидного навантаження на  навколишнє середовище  на  15-20 %.

Вирощування черешні на насіннєвих підщепах з використанням запропонованих елементів технології дозволяє отримувати високотоварну продукцію та забезпечити стабільну врожайність насаджень у богарних умовах у межах 15-20 т/га.

Рівень рентабельності – 128-187%. Строк окупності капітальних вкладень на створення насаджень 6,0-6,6 роки. Строк продуктивної експлуатації насаджень до 20 років.

насадження сорту черешні
15-річні насадження сорту черешні Любава на підщепі дика черешня
Плодоношення сорту черешні
Плодоношення сорту черешні Любава (середня маса плоду 8-10 г)

Розробник - Інститут садівництва НААН
Автор: О.А. Кіщак, доктор с.-г. наук


Для довідок: e-mail: cherry0308@ukr.net  – Кіщак Олена Анатоліївна, зав. селекційно-технологічним відділом, доктор с.-г. наук

<< Назад