Застосування мульчуючих матеріалів в насадженнях яблуні

Для забезпечення оптимальних умов вирощування плодових культур, зокрема яблуні, головним завданням є забезпечення дерев оптимальною кількістю ґрунтової вологи. Це можна зробити за допомогою поливу (дощувальний, крапельний та ін.), внесення вологоутримувачів (гідрогель і т.п.). Ці способи ефективні, але вимагають доволі великих матеріальних затрат. Також поливи можуть призвести до вторинного засолення ґрунтів.

Тому в насадженнях Інституту садівництва було проведено дослідження, в яких одним із завдань стояло збереження вологи в ґрунті за допомогою мульчматеріалів. Об’єктом досліджень були 10-річні дерева яблуні сортів Радогость і Аскольда на вегетативній підщепі 54-118. Грунт – сірий лісовий середньо суглинковий. В якості мульчуючих матеріалів використовувались тирса листкових порід, солома та торфокомпост. За контроль служили ряди, які утримувались під чорними паром. На варіантах проводили мульчування рядів відповідними матеріалами.

Як показали дослідження, мульч матеріали по-різному впливали на вміст вологи в ґрунті. Так, в першій декаді травня (фаза цвітіння) запаси вологи в 0-60 см хоча й були нижчими за оптимальні (70-80% НВ), але достатніми для забезпечення нею рослин. На цьому фоні виділявся варіант з тирсою, де вологість перевищувала контрольний варіант на 62%. На інших варіантах запас продуктивної вологи теж був вищим від контрольного (19-23%).

В кінці вегетації (І декада вересня) кількість вологи в грунті була нижчою ніж на початку, але запас її був найвищим на варіанті з торфокомпостом (на 31% в порівнянні з контролем). А на варіанті з тирсою, де на початку вегетації запас продуктивної вологи перевищував всі варіанти, в І декаді вересня він майже вирівнявся з контролем.

На основі результатів досліджень в богарних умовах можна рекомендувати застосування мульчматеріалів, які забезпечують збереження продуктивної вологи в ґрунті, активізують його мікрофлору та збільшують в ньому кількість поживних речовин (торфокомпост).


За більш детальною інформацією звертатись:
  e-mail: agrochim@i.ua - Гречковський Дмитро Іванович, ст.наук.співробітник 

<< Назад