Рада молодих вчених: корисні посилання


Положення про Премію Верховної Ради України молодим ученим https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2676-19#Text.

Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/stipendii_kmu/polozhennya-pro-stipendiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-molodih-vchenih

Положення про премію Президента України для молодих вчених

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/polozhennya-pro-shchorichni-premiyi-prezidenta-ukrayini-dlya-molodikh-vchenikh