Спеціалізована вчена рада Д 27.375.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво

Спеціалізовану вчену раду Д 27.375.01 утворено згідно наказу ВАК України від 19.10.2004 р. №607 в Інституті садівництва НААН з метою підготовки науковців вищої кваліфікації в галузі плодівництва. Відтоді успішно проведено захист двох докторських та 34 кандидатських дисертацій.

Зазначену раду в різні роки очолювали доктори сільськогосподарських наук: П.В.Кондратенко (2004-2008 рр.), І.К.Омельченко (2009-2014 рр.) та О.А.Кіщак (2014 р. - по теперішній час). З 2004 по 2019 рр. вченим секретарем ради була кандидат сільськогосподарських наук Н.В.Мойсейченко, а з 2019 р. і понині - кандидат сільськогосподарських наук В.А.Кривошапка.


Перелік дисертаційних робіт, які були захищені у Спеціалізованій вченій раді Д 27.375.01 за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.09.2021 № 1012 продовжено до 31.12.2021 р. термін повноважень ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07  "Плодівництво" та затверджено персональний склад ради.


 Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН:

Голова ради:
1. Кіщак Олена Анатоліївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач відділу, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07.

Заступник голови:
2. Шевчук Людмила Миколаївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

Вчений секретар:
3. Кривошапка Вікторія Аліфарманівна, к.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
Члени ради:

4. Балабак Анатолій Федорович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва, спеціальність 06.01.07
 
5. Бублик Микола Олександрович, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, перший заступник директора, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
6. Васюта Василь Михайлович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, голова, Фермерське благодійне господарство «Васюта», спеціальність 06.01.07
 
7. Гриник Ігор Володимирович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
8. Дрозда Валентин Федорович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, провідний науковий спеціаліст, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.07

9. Єжов Валерій Микитович, д.техн.н., професор, академік НААН, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07
 
10. Заморський Володимир Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний  університет садівництва, спеціальність 06.01.07
 
11. Кондратенко Петро Васильович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН. спеціальність 06.01.07
 
12. Кондратенко Тетяна Єгорівна, д.с.-г.н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.07
 
13. Лисанюк Віктор Григорович,  д.с.-г.н., професор, заступник директора, ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність 06.01.07
 
14. Литовченко Олександр Михайлович, д.техн.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

15. Москалець Тетяна Захарівна, д.біол.н., доцент, завідувач лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

16. Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.07

<< Назад