СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 27.375.001 ІЗ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 203 - садівництво та виноградарство

Спеціалізовану вчену раду ДФ 27.375.001 утворено згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2021 р. №342 в Інституті садівництва НААН з метою проведення разового захисту дисертації Фільова В.В.  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство"

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 27.375.001 в Інституті садівництва НААН:

Голова ради:

1. Москалець Валентин Віталійович, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 03.00.16

 Члени ради:

2. Заморський Володимир Васильович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний  університет садівництва, спеціальність 06.01.07 (опонент)

3. Клименко Світлана Валентинівна, д.біол.н., професор, головний науковий співробітник, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, спеціальність 03.00.05 (опонент)
 
4. Рудник-Іващенко Ольга Іванівна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.09 (рецензент)

5. Ярещенко Олександр Миколайович, канд.с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи, Інститут садівництва НААН, спеціальність 06.01.05 (рецензент)

Інформація щодо дисертаційної роботи:

Фільов В.В. "Добір перспективних сортів сливи для створення інтенсивних насаджень в умовах Правобережного Лісостепу України"


<< Назад