СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 27.375.002 ІЗ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 203 - САДІВНИЦТВО ТА ВИНОГРАДАРСТВО

Спеціалізовану вчену раду ДФ 27.375.002 утворено згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 02.12.2021 р. №1296 в Інституті садівництва НААН з метою проведення разового захисту дисертації Павлюк Л.В.  на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" за спеціальністю 203 "Садівництво та виноградарство"

                   Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 27.375.002 в Інституті садівництва НААН:

Голова спеціалізованої ради:

ШЕВЧУК Людмила Миколаївна, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторії післязбиральної якості плодово-ягідної продукції, Інститут садівництва, Національна академія аграрних наук, спеціальність 06.01.07

Рецензенти:

РУДНІК-ІВАЩЕНКО Ольга Іванівна, член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії квітково-декоративних і лікарських рослин селекційно-технологічного відділу, Інститут садівництва, Національна академія аграрних наук, спеціальність 06.01.09

МЕДВЕДЄВА Тамара Василівна, кандидат біологічних наук, завідуюча сектору біотехнологіних досліджень, відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових та ягідних культур, Інститут садівництва, Національна академія аграрних наук, спеціальність 03.00.15

Опоненти:

ЗАМОРСЬКИЙ Володимир Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач  кафедри плодівництва та виноградарства, Уманський національний університет садівництва, Міністерство освіти і науки України, спеціальність 06.01.07

СНІГУР Галина Олександрівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, кафедра вірусології, Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 03.00.06

Тема дисертаційної роботи: «Наукове обґрунтування удосконалення відбору безвірусних клонів у системі сертифікації садивного матеріалу вишні та черешні»

Науковий керівникБублик Микола Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, перший заступник директора Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України.


 Повідомлення про прийняття дисертації Павлюк Л.В. до розгляду   


Оголошення про захист:

Захист дисертаційної роботи Павлюк Лілії Василівни на тему: "Наукове обґрунтування удосконалення відбору безвірусних клонів у системі сертифікації садивного матеріалу вишні та черешні", поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 203-садівництво та виноградарство, відбувся 29 грудня 2021 р. о 10 год. в Інституті садівництва НААН за адресою: с.Новосілки, Фастівського р-ну, Київської обл., вул. Садова, 23, каб.19.


Інформація щодо дисертаційної роботи:

                       Анотація дисертації  (укр)                                                                                 Анотація дисертації  (англ)

                      Дисертація

                     Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

 Відгуки опонентів:

            Відгук Заморського В.В.

            Відгук Снігур Г.О.


Приєднатися до відеоконференції можна за посиланням: https://meet.google.com/efe-buia-jbf

           Відеозапис захисту дисертації 

           Аудіозапис захисту дисертації

    

         Наказ про видачу диплома доктора філософії