Спірочкіна М.М. Ефективність вегетативного розмноження і продуктивність суниці (Fragaria ananassa Duch.) у Східному Поліссі України за дії екзогенних регуляторів росту

Захист дисертаційної роботи Спірочкіної Марії Миколаївни на тему "Ефективність вегетативного розмноження і продуктивність суниці (Fragaria ananassa Duch.) у Східному Поліссі України за дії екзогенних регуляторів росту" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 - плодівництво  відбудеться 6 травня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 в Інституті садівництва НААН України за адресою: 03027, Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23


Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор Силаєва Алла Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Заморський Володимир Васильович, Уманський національний університет садівництва, завідувач кафедри плодівництва і виноградарства

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Павлюк Василь Васильович, Інститут садівництва НААН України, старший науковий співробітник лабораторії селекції і технології вирощування ягідних культур

                Автореферат дисертації

              Дисертація

  

   Відгуки опонентів:

   Відгук Заморського В.В.

   Відгук Павлюка В.В.