аспірантура ІС НААН: історія і сьогодення

Підготовка кадрів вищої кваліфікації проводиться в інституті з часу його створення.

Вже в перші роки до аспірантури було прийнято 30 осіб, в їх числі: М.П. Тарасенко, Д.Ф Чухно,  Є.Ф. Демянець, М.Ю.Гущин, М.Т. Оратовський, К.О. Вербовий, Л.Г. Герун та ін.

У повоєнний час аспірантську підготовку пройшли доктори наук: К.Д. Третяк, В.Г. Куян, В.М. Найченко, В.С. Марковський, П.Д. Попович, В.П. Копань, І.К. Омельченко, А.М. Черній, О.О. Берестецький, І.І. Хоменко, М.В. Андрієнко, І.І. Середа та ін.

В аспірантурі Інституту садівництва навчалися відомі селекціонери О.Я. Берендей, Л.І. Тараненко, П.Ф. Малахова, О.Л. Денисюк, К.М. Копань, Г.Ф. Раєва, М.П. Захаренко, В.І. Сайко, Р.Д. Бабіна та ін.

В різні роки аспірантурою завідували Ганжа М.Т., Роман І.С., Шевчук А.О., Шумейко Л.І., Завгородній І.В., Мойсейченко Н.В., Чепелюк О.В., Киризлієва І.Ф.

    
 Роман Іван
Самсонович,
кандидат с.-г.наук,
лауреат премії
ім. Л.П.Симиренка
 Завгородній
Ігор
Володимирович,
 кандидат с.-г.наук
 Шумейко
Лідія
Іванівна,
кандидат с.-г.наук
 Мойсейченко
Неля
Василівна,
кандидат с.-г.наук

З 2019 р. і по теперішній час аспірантуру Інституту садівництва очолює  Трохимчук А.І., кандидат с.-г. наук.

За період з 1945 по 2015 рік аспірантуру закінчили 377 осіб, 210 з яких успішно захистили дисертації.

Конференція молодих вчених, 1988 рік.

Починаючи з 2003 року підготовка наукових кадрів в аспірантурі здійснювалась (наказ Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2003 року «Про перереєстрацію діючої аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах і наукових установах» ) з таких спеціальностей:
            06.01.05 – селекція і насінництво;
            06.01.07 – плодівництво;
            08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

З 2016 року підготовка аспірантів здійснюється  (наказ Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2016 року № 816) за спеціальністю
203 – Садівництво та виноградарство з ліцензійним обсягом 7 осіб.  Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми (далі - ОНП) у 2016 році складав 30 кредитів ЄКТС, що повністю узгоджено із ЗУ «Про вищу освіту». ОНП розроблено членами проектної групи Інституту садівництва НААН, керівник проектної групи (гарант) – Бублик М.О., доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН, перший заступник директора інституту.

ОНП «Садівництво та виноградарство» переглянуто у 2019 р. та вдосконалено у 2020 р. Остаточний варіант ОНП складає  45 кредитів ЄКТС і затверджений Вченою радою Інституту (протокол № 7 від 1 вересня  2021 р.).

У 2017 р. в ІС НААН України відкрито докторантуру за спеціальністю  203 – Садівництво та виноградарство.

Потреба у підготовці наукових кадрів через аспірантуру Інституту садівництва зумовлена основними завданнями інституту як провідної установи у сфері садівництва, зокрема:
- науково-технологічне забезпечення галузі садівництва;
- створення та впровадження нових високоінтенсивних конкурентоспроможних сортів плодових та ягідних культур;
- розробка та впровадження адаптованих екологобезпечних технологій виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід;
- виробництво та постачання високоякісного садивного матеріалу;
- консультативні та маркетингові послуги у сфері садівництва.

Матеріально-технічне забезпечення наукового процесу сучасним обладнанням дає можливість виконувати дослідження згідно запланованої тематики на високому рівні. Співробітники та аспіранти інституту мають вільний доступ до Інтернету, бібліотеки (електронні бази видань). В установі також є спортивна кімната та спортивний майданчик.

З 15.09.2017 по 15.09.2021 підготовку наукових кадрів через аспірантуру  за ОНП  спеціальність 203  «Садівництво та виноградарство» здійснювало  10 осіб.

У травні  2021 р.  здобувач Фільов В.В., який здійснював підготовку за ОНП спеціальність 203 «Садівництво та виноградарство» успішно захистив дисертацію і отримав диплом доктора філософії. Два випускника аспірантури на  даний момент готують документи до захисту дисертацій.

У 2021 році до аспірантури вступили 5 осіб, які працюють агрономами та молодшими науковими співробітника установи.

Станом на 1 жовтня 2021 року відділ  аспірантури установи готує 11 здобувачів за ОНП «Садівництво та виноградарство», з них 8 осіб денної форми навчання, 1- вечірньої та 2 особи заочної форми навчання.

На жовтень 2021 року в Інституті садівництва на посадах завідуючих науковими підрозділами та наукових співробітників працюють 28 випускників аспірантури минулих років, що складає 48% працюючих, які мають науковий ступінь. Нині в установі працюють доктори сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво -  випускники аспірантури Інституту садівництва - Бублик Микола Олександрович, Шевчук Людмила Миколаївна, Кіщак Олена Анатоліївна, Кондратенко Петро Васильович.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІДЕО