Додаткові документи на запит експертів

1. Угода ІС НААН з НУБіП про партнерство

2. Перелік участі здобувачів та науково-педагогічних працівників у НДР, ПНД та інших науково-дослідних темах, проєктах, роботах, грантах:

    Участь аспіранта Кузнецова А.В. в проєкті МОН

    Участь аспірантів в темпланах ІС 2018-2020 рр.

     Участь аспірантів в темпланах ІС 2020-2025 рр.

3. Перелік аспірантів за роками навчання із зазначенням тем дисертаційних досліджень та наукових керівників

4. Відповідність науково-педагогічних працівників пункту 38 Ліцензійних умов: Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років

5. Інформація про конференції,  круглі столи, семінари, дискусії, організовані Інститутом садівництва НААН


7.  Посвідчення чи сертифікати стажування НПП, що викладають на ОНП «Садівництво і виноградарство».

   спільний сертифікат       Кіщак О.А.       Кривошапка В.А.       Москалець Т.З.       Москалець В.В.       Терещенко Я.Ю. 

         Удовиченко К.М.      Ходаківська Ю.Б.        Ярещенко О.М.

8.    Копії угод про співпрацю з іноземними партнерами з Білорусі, США, Ізраїлю, Грузії,  Молдови

9.    Копії угод про співпрацю з міжнародними компаніями, зокрема BASF, Syngenta та Bayer.

10.  Угоди про навчально-наукове та виробниче співробітництво ІС НААН з підприємствами роботодавців:

       Копії угод з роботодавцями   Копії угод про навчальне та виробниче співробітництво    Копії угод про співпрацю

11.  Приклади залучення роботодавців для участі в наукових заходах ІС НААН :

      Круглий стіл "Новітня підготовка кадрів вищої кваліфікації"

12. Приклади, яким чином ІС НААН залучає до проведення аудиторних занять (лекцій, практичних занять, тренінгів, круглих столів) для здобувачів на ОНП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців:

Відео про аспірантуру ІС НААН           Фотогалерея      https://www.youtube.com/watch?v=WxBwXYpBDtQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9T8P3StAiQ      https://www.youtube.com/watch?v=EXZ8MasTKL4

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFGu2TiihlE    http://www.evkalipt.com.ua/index.php?route=news/article&ncat=60&news_id=14

13. Приклади індивідуального навчального плану здобувача :

       Індивідуальний план Павлюк Л.В.       Індивідуальний план Ігнатенко О.О.       Індивідуальний план Рябої І.А.

14. Копії заяв здобувачів про вільний вибір дисциплін :

       Приклади заяв  вибіркових дисциплін аспірантів ІС НААН

15. Положення про педагогічну практику здобувачів в ІС НААН

16. Приклади звіту з педагогічної практики:

      Звіт педпрактики аспіранта 3 курсу Кузнецова А.В.

      Звіт педпрактики аспірантки 4 курсу Павлюк Л.В.

17.  Витяги з протоколів вченої ради ІС НААН про затвердження теми дисертації здобувачів

18. Індивідуальні плани наукової роботи здобувачів (робочі програми досліджень):

      Індивідуальний план досліджень Бабійчук І.

      Індивідуальний план досліджень Євпак К.

      Індивідуальний план досліджень Ігнатенко О.О.

19. Анкети-опитування здобувачів 

20. Витяги з протоколів вченої ради по розгляду та ухвалі ОНП "Садівництво та виноградарство":   2020 р.      2021 р.