Програма підготовки доктора філософії (PhD)Проект освітньо-наукової програми зі спеціальності 203 
(відповідно до стандарту вищої освіти від 30.12.2021 р.)

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 203
"Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство"
Розклад проведення занять  в  ІС НААН

І пара   9:00  - 10:20

ІІ пара  10:30 – 11:50

Обідня перерва для аспірантів та викладачів

ІІІ пара  12:20 – 13:40

IV пара  13:50 – 15:10

V пара  16:25 – 16:45Рецензії на ОНП "Садівництво та виноградарство":

Результати опитування аспірантів:
Обов'язкові навчальні дисципліни
Комплексний іспит зі спеціальності 203:

Положення про комплексний іспит зі спеціальності

 Програма комплексного іспиту

Круглий стіл "Новітня підготовка кадрів вищої кваліфікації"


Кадровий потенціал:

Інформація про наукових та науково-педагогічних працівників, задіяних в освітньому процесі

Забезпечення наукового керівництва за спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство


Неформальна освіта: