ПУБЛІЧНИЙ ПЕРЕДЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

9 лютого 2021 р. на розширеному засіданні фахового семінару
селекційно-технологічного відділу Інституту садівництва НААН
відбувся публічний передзахист дисертаційної роботи
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство»
Фільова Володимира Васильовича
на тему "Добір перспективних сортів сливи для створення
інтенсивних насаджень в умовах Правобережного Лісостепу України
"

Головуючий: Єжов В.М., д.т.н.

Секретар засідання: Юрик Л.С.

Рецензенти: Рудник-Іващенко О.І., д.с.-г.н., Ярещенко О.М., к.с.-г.н.

Робота рекомендована до прилюдного захисту на спеціалізованій вченій раді ІС НААН.