Молоді вчені ІС НААН - лауреати премій та стипендій:


У 2022 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених здобула Телепенько Ю.Ю., канд. с.-г. наук, наук.співробітник лабораторії фізіології рослин і мікробіології.

Лауреатом премії Президента НААН у 2014 році за доповідь на тему «Генетична паспортизація сортів вишні і черешні селекції установи» став Іванович Я.І., мол.наук.співробітник відділу вірусології, оздоровлення та розмноження плодових і ягідних культур.

У 2012 році стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених здобув Ярещенко О.М., канд. с.-г. наук, завідувач селекційно-технологічного відділу плодових і ягідних культур.

Лауреатом премії Президії НААН «За кращу наукову доповідь молодого вченого НААН з фундаментальних і прикладних досліджень» за темою «Розробка молекулярно-генетичних підходів до аналізу сортів яблуні» у 2012 році став Кисельов Д.О., мол. наук. співробітник сектору біотехнології.

Премію Президента України для молодих вчених у 2012 р. за роботу «Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур» отримали молоді вчені інституту Кисельов Д.О., Литовченко Б.Ю., Кривошапка В.А. та Удовиченко К.М.: http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/za-kompleksna-ocinka-biologichnogo-potencialu-plodovyh-kultur.