Лабораторія селекції та технології вирощування ягідних культур

Головні напрями досліджень:

  • селекція ягідних культур з використанням олігогенних донорів конкретних ознак (стійкість до хвороб, високий вміст біологічно активних речовин в них, великоплідність, тощо) з метою отримання сортів, придатних для вирощування за сучасними екологічно безпечними ресурсозберігальними технологіями;
  • проведення господарсько-біологічної і технологічної оцінки нових перспективних вітчизняних та інтродукованих сортів ягідних і малопоширених в культурі рослин у різних грунтово-кліматичних зонах;
  • забезпечення збереження, поповнення та оновлення генофонду ягідних і малопоширених в культурі рослин за рахунок аборигенних видів і форм, а також нових сортів і гібридів – носіїв та донорів важливих біологічних і господарських ознак.

Основні досягнення:

  • створено нові та виділено серед інтродукованих стійкі до несприятливих біо- та абіотичних чинників довкілля сорти ягідних культур, плоди яких характеризуються високими смаковими і хіміко-технологічними властивостями 

Напрями досліджень cелекційно-техологічного відділу плодових і ягідних культур

Пропозиції виробництву:

Для довідок: e-mail: Helha_@ukr.net – Ярута Ольга Якимівна, зав.лабораторією селекції та технології вирощування ягідних культур, канд. с.-г. наук


Публікації останніх років: