відділ СЕЛЕКЦІЇ ПЛОДОВИХ та ягідних КУЛЬТУР

Головні напрями досліджень:

  • селекція плодових і ягідних культур з використанням олігогенних донорів конкретних ознак (стійкість до хвороб, підвищена лежкоздатність плодів, високий вміст біологічно активних речовин в них, великоплідність, колоновидність сортів плодових тощо) з метою отримання сортів, придатних для вирощування за сучасними екологічно безпечними ресурсозберігальними технологіями;
  • проведення господарсько-біологічної і технологічної оцінки нових перспективних вітчизняних та інтродукованих сортів плодових, ягідних і малопоширених в культурі рослин у різних грунтово-кліматичних зонах;
  • забезпечення збереження, поповнення та оновлення генофонду плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних і малопоширених в культурі рослин за рахунок аборигенних видів і форм, а також нових сортів і гібридів – носіїв та донорів важливих біологічних і господарських ознак.

селекція плодових і ягідних культур створення нових, вивчення та виділення інтродукованих сортів квітково-декоративних культур оновлення генофонду плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних і малопоширених в культурі рослин

Основні досягнення:

  • створено нові та виділено серед інтродукованих стійкі до несприятливих біо- та абіотичних чинників довкілля сорти плодових, ягідних і горіхоплідних культур, плоди яких характеризуються високими смаковими і хіміко-технологічними властивостями, придатністю до тривалого зберігання та промислової переробки: нині понад 130 сортів плодових і ягідних культур селекції  інституту і його дослідної мережі включено в Державний реєстр сортів рослин України;
  • розроблено методику осіннього прогнозування очікуваної інтенсивності цвітіння яблуні (Т.Є.Кондратенко), яка широко використовується в Україні, як основна складова моніторингу стану насаджень плодових культур у пізньоосінній та зимовий періоди;
  • видано монографію "Помологія. Яблуня", де описано понад 500 сортів яблуні вітчизняної та зарубіжної селекції, а також понад 20 вегетативних підщеп цієї культури.

Напрями досліджень cелекційно-техологічного відділу плодових і ягідних культур

Пропозиції виробництву:

Для довідок:    e-mail:  v2022lab@ukr.net – Василенко  Вікторія Іванівна, зав. лабораторією, канд. с.-г. наук